VÅRE BETINGELSER


 • Alle priser er inkl. mva. Hvis ikke annet er avtalt.
 • Det forutsettes at leietaker stiller med monteringshjelp. Antall avhenger av teltets størrelse.
 • Leietaker skal sørge for fri tilkomstvei for bil med henger eventuelt lastebil under oppstilling og nedtaking.
 • Leietaker plikter å sikre at grunnen på oppstillingsplassen er fri for strøm og telefonkabler, vannledninger og annet.
  Utleier har intet ansvar for skade på dette under bardunering av telt og montering av annet utstyr.
 • Utleier er ikke erstatningspliktig for eventuell skade på underlaget for transport av telt og utstyr på
  oppstillingsområde.
 • Priser gjelder pr arrangement.
 • Tillatelser og godkjenninger fra offentlig myndigheter er leietakers ansvar.
 • Grilling og all bruk av åpen ild er ikke tillatt inne i teltet. Det er heller ikke tillatt å «tape» på teltvegger. Plakater og lignende henges i hyssing fra horisontal stålstang øverst på vegg.
 • Leietaker er ansvarlig for utstyret i leieperioden. Beskadiget eller bortkommet materiell belastes leietager.
 • Leietaker kan ikke stille utleier ansvarlig dersom levering blir forhindret av force majeure.
 •  Bord og stoler blir levert og hentes i stabler. Utstyret rengjøres og ryddes slik det ble levert.
 • Alt avfall skal være fjernet innen teltet og utstyr hentes. Såfremt noe av det leide materiell mangler eller er skadet ved henting skal dette erstattes av leietaker.
 • Telt og utstyr levert av utleier er oppstilt for leietakers regning og risiko inntil alle leieeffekter er tatt ned og hentet. Leietaker er erstatningspliktig for hærverk av enhver art på utleiers eiendom under hele leieperioden. For personskade eller skade på gjenstander som befinner seg i eller ved teltet har utleier ingen erstatningsplikt.
 • Servise leveres tilbake rengjort.
 • Teltproffen forbeholder seg retten til å fakturere for merarbeid hvis utstyret ikke leveres tilbake i avtalt stand eller til avtalt tid.
 • 1/3 av summen betales ved bestilling. Resterende 2/3 betales minimum 5 dager før levering hvis ikke annet er avtalt skriftlig.
 • Ved avbestilling mindre en 14 dager før dato leietiden begynnelse tilfaller forskudd utleier.
 • Bare kontraktens bestemmelser er gyldige. Alle muntlige avtaler som ikke er overført kontrakten annulleres samtidig med kontraktens underskrift

Ønsker du å leie fra oss?

KONTAKT OSS


Teltproffen AS

Telefon: 451 51 000
Telefon: 916 91 500

E-post: post@teltproffen.no 

Orgnr: 998 536 324